Toelichtende brochure RibX

Stichting RIONED heeft een toelichtende brochure ontwikkeld en beschikbaar gesteld. In deze brochure leest u de mogelijkheden van RibX, bij zowel inspectie als reiniging en van zowel leidingen, putten en kolken. U leest over uitwisseling, validatie, werkprocessen en integratie. Speciaal voor u als gemeente is een tabel opgenomen waar en hoe het GWSW.RibX voor u interessant of zelfs noodzakelijk is.

Download Brochure Invoering en gebruik GWSW.RibX
2017-01-16T12:10:08+00:00