Nieuw: RibX versie 1.3.2

Sinds 1 juli 2017 is de meest recente versie van RibX van kracht: RibX 1.3.2. Deze laatste versie heeft zijn versienummer te danken aan de vernieuwde versie van het GWSW 1.3.2. Binnen het GWSW zijn verschillende onderdelen toegevoegd. Voor meer informatie kunt u de officiƫle release notes van GWSW 1.3.2. downloaden.

Conform de afspraken binnen het beschrijvend document RibX loopt de RibX versie gelijk aan de versie van het GWSW. Binnen RibX is ook een aantal zaken veranderd. Voor meer informatie kunt u het beschrijvend document RibX downloaden.

De belangrijkste veranderingen binnen RibX sommen wij voor u op:

  • Het versienummer van een RibX bestand wordt in het A6 element in de bestandsheader opgenomen: RIBX 1.3.2
  • De geldende norm van een object binnen een RibX bestand wordt door middel van de code <xBA> opgenomen en kent 2 mogelijkheden:
    • GWSW 1.3.2
    • EN 13508-2+A1:2011
  • Om misverstanden te voorkomen is een disclaimer toegevoegd waarin wordt aangegeven dat, tenzij anders in het contract is opgenomen, geen rechten kunnen worden ontleend aan de inhoud van een RibX bestand. De in het RibX opgenomen gegevens van tonnages, stortbonnen, meetrsultaten en dergelijke zijn indicatief en mogen geen basis vormen voor afrekening en aansprakelijkheid.
  • Lege velden (xml-elementen) zoals <ABS></ABS> mogen niet meer in de header worden opgenomen. Lege velden die voorheen een betekenis hadden, zijn nu uitgerust met codes zoals bijvoorbeeld Ja (A) of Nee (B), of … is bereikbaar (A) of … is niet bereikbaar (B).
  • Verplichting van een leidingreferentie wanneer er meerdere leidingen tussen dezelfde knooppunten liggen.
  • Diverse aanpassingen in de verplichting bij opdracht of resultaatbestanden
  • Binnen reiniging kan nu zowel de naam van de bestuurder als de naam van het reinigingsbedrijf worden opgenomen in het veld xXQ. Beide namen worden gescheiden door het pipe-teken: ‘|’
  • Binnen reiniging kunnen meerdere stagnaties worden toegekend aan eenzelfde object. Ook hier geldt het pipe-scheidingsteken: ‘|’
2017-09-01T15:56:43+00:00