RibX Viewer2016-10-31T09:52:11+00:00

RibX Viewer

Met de module RibX Viewer is het mogelijk om inspectie- en reinigingsbestanden grafisch weer te geven. De RibX Viewer toont de aanwezige objecten (leidingen, putten, kolken, etc) en de eventueel aangetroffen toestandsaspecten.

Als er digitale video en foto’s zijn gemaakt, en beschikbaar zijn, zullen deze worden getoond. Bij het selecteren van een toestandsaspect zal de video naar de juiste positie springen, en wordt een eventuele foto direct getoond.

Met behulp van de zoek- en filterfunctie is het mogelijk om de lijst met objecten te verkorten.

Toestandsaspecten in beeld

RibX Viewer Grafisch overzicht toestandsaspectenDe module RibX Viewer is gebaseerd op dezelfde manier van presenteren als Rioscoop doet. Door alle toestandsaspecten weer te geven als een eenvoudig gekleurd icoon wordt het bekijken van inspectiebestanden erg eenvoudig. Bij twijfel zal de mouse-over tooltip aangeven om wat voor toestandsaspect het gaat.

RibX Viewer

Foto en videomateriaal

Als er tijdens inspectie foto- en videomateriaal is opgeslagen, dan is deze ook in de RibX Viewer beschikbaar.

In het grafisch schema wordt de positie van de afspelende video getoond. Indien er met de muis over een toestandsaspect bewogen wordt, zal naast de toelichtende tooltip ook de videospeler naar de betreffende plek in de video springen. Tevens wordt een eventueel gemaakte foto direct getoond.

Zoeken van specifieke leidingen of putten

Om snel een specifieke leiding of put te kunnen bekijken, kan er gezocht worden op leiding- of putid en aanwezige putnamen. Het zoekscherm activeert u door links van het scherm op de zoekbalk te klikken. Het zoekscherm zal direct uitklappen.