Inspectie conform RibX2016-11-04T17:05:38+00:00

RibX Inspectie

Met de module RibX Inspectie is het mogelijk om de inspectie van leidingen, putten en kolken volgens RibX te noteren. In RibX is een standaard opgenomen waarin is gedefinieerd wat verplicht of optioneel dient te worden opgeslagen bij een inspectie. Dit betreft zowel de vaste gegevens als aangetroffen toestandsaspecten.

Ingave toestandsaspecten

Het invoeren van toestandsaspecten is misschien wel de meest gebruikte functie tijdens inspecteren. Vandaar dat deze ook zo gebruiksvriendelijk mogelijk wordt ontwikkeld. Het invoeren van deze toestandsaspecten kan via toetsenbord, muis of middels sneltoetsen.

U kunt de toestandsaspecten op uw eigen manier invoeren; Middels karakter- en kwanitificeringen of via de klasses die in de NEN3399 worden benoemd.

Automatisch verwerken lopende toestandsaspecten
De module Inspectie wordt op dit moment ontwikkeld. Hierna volgt een testfase, waarbij eventuele benodigde aanpassingen worden doorgevoerd. Daarna kan de module aangeschaft gaan worden.

Overzicht op kaartniveau

ribx inspectie kaartoverzicht

In het inspectie overzicht worden de te inspecteren objecten (kolken, leidingen, putten) op kaartniveau getoond. Automatisch worden deze objecten weergegeven op kaart, waarbij de geselecteerde objecten geel ge-highlight worden. Rode objecten zijn nog niet geïnspecteerd, zwarte objecten wel. In onderstaande afbeelding wordt als ondergrond een topo kaart gepresenteerd (enkel mogelijk bij een internetverbinding), er kan ook worden gekozen voor het inlezen van een DXF tekening (ook offline mogelijk).

Meelopende toestandsaspecten

Nieuw is het eenvoudig afmelden van meelopende toestandsaspecten. In een duidelijk lijstje wordt weergegeven welke toestandsaspecten nog niet zijn afgemeld. Wanneer de inspectie wordt gesloten, wordt gevraagd wat er met deze toestandsaspecten moet worden gedaan.