RibX Validatie2017-04-20T15:01:55+00:00

RibX validatie

Validatieregels voor het toetsen van de correctheid van een GWSW.ribx bestand zijn opgenomen in een door RIONED ter beschikking gestelde GWSW-browser. Deze RibX Validatie geeft voor elk geüpload RibX bestand, afhankelijk van het type bestand, een verslag over de inhoud. Er zijn 2 manieren om een RibX bestand te valideren:

  • Als opdrachtbestand (opdrachtgever ⇒ aannemer, zonder toestandsaspecten)
  • Als resultaatbestand (aannemer ⇒ opdrachtgever, met toestandsaspecten)

Er wordt op verschillende punten gecontroleerd:

  1. Klopt de XML-syntax
  2. Zijn de juiste XML-elementen in de juiste context opgenomen
  3. Klopt de structuur op basis van de inhoud van de XML-Elementen

Het resultaat wordt in een logbestand weergegeven. De validatie van een bestand kan het volgende resultaat aangeven:

  • Goed
  • Goed met opmerkingen
  • Fout

RibX Validatie module

Stichting RIONED biedt iedereen (met een persoonlijke toegangscode) de mogelijkheid om RibX bestanden te valideren. Met de module RibX Validatie kunt u nog eenvoudiger RibX bestanden valideren. Na conversie, of na het selecteren van 1 of meer bestanden, verzend u ze vanuit de Moons Toolbox met een druk op de knop.

Als de RibX Validatie klaar is met valideren, dan kunt u het logbestand bekijken. Aan de hand van dit logbestand kunt u uw bestanden eventueel aanpassen en opnieuw ter validatie aanbieden.

De module RibX Validatie, de koppeling met de online GWSW-Browser op www.rioned.name) wordt kosteloos ter beschikking gesteld door RIONED.

  • Schermafbeelding Moons Toolbox - Overzicht van gevalideerde RibX bestanden
  • Schermafbeelding Moons Toolbox - Logbestand van gevalideerd RibX bestand

Let op:

Deze validatie is geen garantie voor de kwaliteit van de in het bestand opgenomen waarnemingen en/of inventarisatiegegevens.

Gemak

Door gebruik te maken van de Moons Toolbox kunt u snel en met 1 druk op de knop een bestand laten valideren. In tegenstelling tot de GWSW-Browser op rioned.name, hoeft u in de Moons Toolbox maar 1x uw gegevens in te vullen en kunt u daarna zonder het starten van een browser, inloggen, etc uw bestanden valideren en het resultaat bekijken.