SUFRIB Conversie2016-10-31T09:52:11+00:00

SUFRIB Conversie

Met de module SUFRIB Conversie kunt op eenvoudige wijze inspectie bestanden converteren. De volgende conversies zijn mogelijk:

 • Sufrib 2.1 naar RibX
 • RibX naar Sufrib 2.1
 • SufKib naar RibX
 • RibX inspectie naar RibX reiniging (opdrachtbestand)

In het formaat RibX is zowel inspectie als reiniging opgenomen. Er is tijdelijk sprake geweest van een RibX-A formaat, echter is deze uiteindelijk nooit officieel uitgebracht maar direct geïmplementeerd in RibX.

Het is mogelijk meerdere bestanden (van hetzelfde type) te selecteren en in een keer te converteren.

Belangrijkste verschillen tussen SUF-RIB (oud) en GWSW-RibX (nieuw)

Het GWSW-RibX is vanaf januari 2015 de opvolger van SUF- RIB 2.1. Let op: SUF-RIB 2.1 dus niet langer gebruiken en voorschrijven! De belangrijkste veranderingen zijn:

 • GWSW-RibX is volledig actueel op basis van bovenstaande herziene normen;
 • GWSW-RibX is uitgebreid met onderhoudsaspecten van kolken;
 • In GWSW-RibX zijn metingen (met name hellingmeting) geïntegreerd;
 • Volledige integratie met het geheel van GWSW, waarmee elk object en kenmerk is voorzien van een semantisch hoogwaardige definitie, en uitwisseling via GWSW.bim mogelijk is;
 • GWSW-RibX biedt een bijbehorend XML-uitwisselingsformaat conform de specificaties in het EN13508-2+A1, dat inhoudelijk overeenkomt met het GWSW.bim;
 • Validatieregels voor toetsen van de correctheid van een GWSW.ribx bestand zijn opgenomen in een door RIONED ter beschikking gestelde GWSW-browser. Na validatie doet de browser de conversie van BIM.oro naar XML en terug. De browser is centraal beschikbaar via www.rioned.name.
 • In mei 2015 is het RibX ook uitgebreid om definities en toestandsaspecten rond rioolreiniging te kunnen vastleggen en uitwisselen. 

Meer informatie over RibX kunt u vinden op de website www.riool.net/ribx.

GWSW-RibX

Het GWSW-Rib bevat de definities en relaties die betrekking hebben op de toestandsaspecten en onderhoudsgegevens van leidingen, putten en kolken van een vrijvervalsysteem. Het GWSW-Rib (huidige versie 1.1) voorziet in de eenduidige vastlegging van de gegevens conform de meest recente versies van EN13508-2+A1 (versie 2011) en NEN3399 (versie 2015), met een Nederlandse uitbreiding daarop met definities voor kolkenreiniging en hellingmetingen.

Traject Beheersysteem, OROx, GWSW browser, RibX, Inspectiebedrijf