Module2017-04-20T15:05:32+00:00

Modules binnen Moons Toolbox

Om elke gebruiker een passende en betaalbare oplossing te kunnen bieden is Moons Toolbox opgebouwd uit verschillende modules. Op elk moment kunnen extra modules worden geactiveerd. In de loop der tijd zullen er extra modules beschikbaar komen.

Moons Toolbox is ontwikkeld door Moons Ingenieurs.

logo rionedDe modules Conversie SUFRIB – RibX en RibX validatie worden vrij beschikbaar gesteld door Stichting RIONED. Moons Ingenieurs voegt daar gratis de modules RibX-Viewer en de Basiskaart aan toe.

Download gratis!

Download de laatste versie via onderstaande knop. In deze gratis versie zijn de modules Conversie, RibX Viewer en Kaart beschikbaar.
Download Moons Toolbox

SUFRIB Conversie

Met de module SUFRIB Conversie kunt op eenvoudige wijze inspectie bestanden converteren. De volgende conversies zijn mogelijk:

  • Sufrib 2.1 naar RibX
  • RibX naar Sufrib 2.1
  • SufKib naar RibX-A
  • RibX inspectie naar RibX reiniging

Het is mogelijk meerdere bestanden (van hetzelfde type) te selecteren en in een keer te converteren.

Schermafbeelding van module Conversie SUFRIB naar RIBX

RibX Viewer

Schermafbeelding Moons Toolbox - RibX Viewer

Met de module RibX Viewer is het mogelijk om inspectie- en reinigingsbestanden grafisch weer te geven. De RibX Viewer toont de aanwezige objecten (leidingen, putten, kolken, etc) en de eventueel aangetroffen toestandsaspecten.

Als er digitale video en foto’s zijn gemaakt, en beschikbaar zijn, zullen deze worden getoond. Bij het selecteren van een toestandsaspect zal de video naar de juiste positie springen, en wordt een eventuele foto direct getoond.

Met behulp van de zoek- en filterfunctie is het mogelijk om de lijst met objecten te verkorten.

Interesse in de Moons Toolbox?

De modules .Conversie, .RibX Viewer en .Kaart zijn voor iedereen beschikbaar.
Download Moons Toolbox

Kaart

De module Kaart biedt een grafische weergave van de ligging van putten, leidingen en kolken op kaartniveau.

Met de optionele modules is het mogelijk om toestandsaspecten op de kaart weer te geven, DXF als ondergrond te gebruiken, of ESRI kaarten zoals topografie, straten of luchtfoto’s als onderlaag te kiezen (zie schermafbeelding).

Bekijk de specifieke pagina over de module Kaart voor meer opties en mogelijkheden.

Kaart met topografie

Reiniging

Met de module RibX Reiniging is het mogelijk om de reiniging van leidingen, putten en kolken volgens RibX te noteren. In RibX is een standaard opgenomen waarin is gedefinieerd wat verplicht of optioneel dient te worden opgeslagen bij een reiniging. Dit betreft zowel de vaste gegevens als aangetroffen toestandsaspecten.

RibX Editor

RibX Editor maakt het mogelijk om snel, veilig en eenvoudig RibX bestanden te bewerken. RibX Editor is de opvolger van SUF2-Editor, waarbij op dit moment de 2 belangrijke tools uit de SUF2-Editor opnieuw zijn ontwikkeld en uitgebreid:

  • Gegevens updaten in een RibX bestand, vanuit een extern TAB gescheiden bestand
  • Export naar Excel en weer terug naar RibX
RibX Editor Excel