Release Notes2018-05-01T14:07:36+00:00

Release Notes Moons Toolbox

Sinds versie 1.6.0 wordt bijgehouden wat er is veranderd per versie. Hieronder treft u de zogeheten release notes van Moons Toolbox. Indien een aanpassing is gemaakt op basis van een advies of wens van een gebruiker, dan staan er initialen van de melder achter.

Versie 1.7.4

Nieuwe functies

 • [Reiniging]
  • Bij toevoegen calamiteit, stagnatie of stortbon worden geselecteerde objecten automatisch toegekend
  • Bij exporteren van geselecteerde objecten worden gekoppelde calamiteiten, stagnaties en stortbonnen ook automatisch geëxporteerd

Versie 1.7.3

Nieuwe functies

 • [GWSW-Browser] – Filter toegevoegd aan overzicht van gevalideerde bestanden
 • [Inspectie] – Met dank aan [TT]
  • Linestrings toegevoegd t.b.v. leidingverloop
  • Mogelijkheid nieuw project aanmaken o.b.v. leeg RibX Bestand
  • Toevoegen leidingen zonder (visuele) putten
  • Instelling busnummer beschikbaar
  • Instelling fotonummers beschikbaar: instellen jaarmaanddagbusnr / autonummer
  • Prefix ingeven per vast gegeven (beginput, afstand, klok, etc) bij weergeven op DE
  • DE configureren vanuit Toolbox
  • Overzicht Z1 blok gegevens op scherm bij start inspectie
  • Inspectietijd ook tonen bij objecten overzicht
  • Vaste gegevens overnemen van ander object of van een standaard

Verbeteringen

 • [Inspectie] – Met dank aan [TT]
  • Snelheid wachttijd aan te passen
  • Waarnemingen op beeld als instelling toevoegen
  • Hellingmeting tekent bij meten verkeerd-om
  • Hellingmeting tekent naar 0
  • Hellingmeting automatisch uitschalen
  • Visuele meting loopt vast na 2e klik
  • Verversen van objectlijst na aanpassing gegevens
  • Folders aanmaken en verwijderen bij openen bestanden/nieuw werk
  • Exporteren van project controleren en foutloos maken
  • Importeren ribx; neemt nu codes in commentaar mee (Materiaal bijvoorbeeld)
  • Instellingen gaan verloren bij een nieuwe versie
  • Na het maken van een leeg projectbestand geeft hellingmeting een fout ‘element niet bestaat’
  • Meelopers aanvinken werkt niet
  • Hellingmeting wordt als A (rel of abs diepte) opgeslagen, ipv graden of procenten
  • Vaste gegevens op DE laat codes zien, niet de betekenis
  • Spatie overslaan bij schade ingeven werkt per abuis ook als de functie uitgevinkt staat
  • Bij starten video of maken foto ALTIJD controleren of map bestaat. Bij nieuw project van leeg bestand is dit niet het geval
  • ABB is verplicht bij conversie, uit controle halen
  • Importeren van putten in goede formaat geeft kennelijk problemen
  • Na aanmaken ribx bestand staat filter op alles tonen ipv alleen ribx of projecten
  • Bij aanmaken leiding/putten andere putnummers hanteren omdat ID hetzelfde blijft
  • Bij import RIBX worden ADE Z codes niet meegenomen
  • Bij export RibX worden Z:Anders codes niet meegenomen
  • Exporteren enkel inspectie en reiniging activeren
  • Bij ontbreken coordinaten leidingen, coordinaten van putten gebruiken
  • Putten niet zichtbaar bij andere themakaarten dan standaard
  • Geheugen loopt vol tijdens hellingmeting
  • Visuele correctie hellingmeting verbeterd

Versie 1.7.2

Nieuwe functies

 • [Inspectie] – Nieuw: Diameter meting (op basis van 2 laserpunten)
 • [Inspectie] – Nieuw: Dagrapport
  • Overzicht m. per dag/vorm/diameter
  • Overzicht m. per vorm/diameter
 • [Inspectie] – Toestandsaspecten tijdens inspectie invoeren door direct een letter in te voeren (in plaats van eerst een spatiebalk) [TT]
 • [Kaart] – Themakaart diameter klein (toont alle gangbare diameters tussen 100 en 500 mm)
 • [Norm] – GWSW 1.3.2 geïmplementeerd
 • [Kaart] – Nieuw: Export leidingen en putten naar Shape (.shp)
 • [Kaart] – Nieuw: Gebruik Shapefiles als (offline) ondergrond

Versie 1.7.1

Nieuwe functies

 • [Inspectie] – Vaste gegevens van putten kunnen worden bewerkt
 • [Inspectie] – Niet afgemelde, meelopende toestandsaspecten kunnen aan het einde van een inspectie worden afgemeld;
  • op einde leiding
  • op ingevoerde afstand
  • op huidige afstand
  • op afstand aanmelding + lengte buisdeel
 • [Inspectie] – Nieuwe objecten kunnen worden toegevoegd zonder X-Y gegevens
 • [Inspectie] – Meelopers kunnen worden gewijzigd (Cnn)
 • [Inspectie] – Meerdere meelopende (dezelfde) toestandsaspecten kunnen worden aangemeld, gewijzigd en afgemeld

Verbeteringen

 • [Conversie] – Illegale XML karakters (<, >, ‘,” ,&) worden vervangen door de officiële XML variant zodat de XML syntax geen hinder ondervindt (DW)
 • [Kaart] – Bij themakaarten Inspectie- en Reinigingsjaar wordt nu gekeken naar de laatst gevonden versie, wanneer een object meerdere headergegevens heeft
 • [Inspectie] – Filmnamen (na de eerste film) krijgen nu de extensie _0, _1, etc ipv een lange code (HK)
 • [Inspectie] – Ingegeven toestandsaspecten worden door de DE op de video weergegeven
 • [Inspectie] – Bij overschreiding van de verwachte inspectielengte wordt de mogelijkheid gegeven om deze te vervangen door de huidige afstand (HK)
 • [Kaart] – Bij Inspectie en Reiniging is de moglijkheid toegevoegd om een selectie van objecten te exporteren (HK)
 • [Kaart] – Themakaart diameter uitgebreid met bandbreedtes (300 – 400, ipv enkel 300 of 400)
 • [Inspectie] – Bij visuele metingen blijft de laatste meting in beeld staan (HK)

Opgeloste problemen

 • [Kaart] – Fictieve putten worden door putfilter meegenomen
 • [Kaart] – Filter afstroming werkt nu zoals het hoort
 • [Kaart] – Error na bewerken van toegevoegde objecten
 • [Inspectie] – Visuele metingen worden afgerond op hele getallen (mm)

Versie 1.7.0

Verbeteringen

 • [Kaart] – In zijn geheel vernieuwd. Sneller, overzichtelijker, prettiger!
 • [Reiniging] – Geheel vernieuwd, eerste release waarin publiek testen mogelijk is
 • [ESRI] – Update ArcGISRuntime 10.2.6 naar 10.2.7

Versie 1.6.15

Verbeteringen

 • LET OP; [Validatie] Door een update van de GWSW-Browser werkt de validatiekoppeling alleen vanaf de huidige versie van de Moons Toolbox!
 • [Editor] Weergave validatiefouten uit GWSW-Browser in Excel

Versie 1.6.14

Verbeteringen

 • [Reiniging] Toevoegen putten, leidingen en kolken is nu mogelijk
 • [Reiniging] Na het bij een leiding selecteren van GAB, GAD of GAF kan een put op kaart worden geselecteerd. Naam en coordinaten zullen worden overgenomen
 • [Reiniging] Dubbelklikken op GAB, GAD of GAF selecteert en opent automatisch de desbetreffende put
 • [Reiniging] Gelijktijd meerdere stagnaties actief maken is nu mogelijk

Opgeloste problemen

 • [Reiniging] Weergave van stortbonnen, calamiteiten en stagnaties opgelost

Versie 1.6.13

Verbeteringen

 • [Reiniging] Controle op dubbele toestandsaspecten (HK)
 • [Reiniging] Als er bij het RibX een DXF bestand gevonden wordt, wordt deze automatisch geladen (HK)
 • [Rapportage] De werkelijke algemene opmerking wordt nu weergegeven (HK)
 • [Rapportage] De laatst gebruikte rapportageselectie wordt onthouden (AB)
 • [Reiniging] Visuele weergave van BOBs mogelijk via thema (HK)
 • [Reiniging] Mogelijkheid tot het invoeren van stagnaties (HK)

Opgeloste problemen

 • [Reiniging] Velden met lange teksten leken leeg (HK)
 • [Reiniging] Dagrapport is nu gesorteerd op datum (HK)
 • [Reiniging] Leidingen zonder toestandsaspecten worden weer weergegeven in dagrapport (HK)
 • [Reiniging] Tijdens het selecteren van meerdere objecten werden door een bug in de door ons gebruikte onderdelen ook tussenliggende, onzichtbare, items geselecteerd. (HK)
 • [Conversie] Bij conversie van RibX naar SUFRIB waren de lengtes van putvelden niet altijd consequent in lengte (HK)
 • [Conversie] Bij het converteren van RibX inspectie naar RibX reiniging worden reinigingsobjecten 1 op 1 overgenomen. (FV)

Versie 1.6.12

Verbeteringen

 • [Inspectie] Export werk toegevoegd, verwijdert alle niet geinspecteerde objecten. (objecten zonder ZC, xXD en xBF) [FV]
 • [Reiniging] Stortbonnen en calamiteiten worden nu ook door filter opgenomen [HK]
 • [Inspectie] Ingave toestandsaspecten sterk vereenvoudigd (in ontwikkeling)
 • [Licentie] Enkele wijzigingen t.b.v. onbedoeld veranderen van hardwarecode [CB]

Opgeloste problemen

 • [Conversie] <DATA> object kwam soms 2x voor, opgelost. [HK]
 • [Conversie] Van inspectie naar reiniging werd veld JCM onbedoeld aangemaakt. [HK]

Versie 1.6.10

Verbeteringen

 • [Reiniging] Kaart is met 1 knop te vergroten naar volledig scherm (en terug) [HK]
 • [Reiniging] Beginput van leidingen wordt automatisch ingevuld [HK]
 • [Reiniging] Niet ingevulde, verplichte Velden die later door de software worden ingevuld zijn paars ipv rood [HK]

Vernieuwingen

 • [Reiniging] Aanduiding van gereinigde objecten duidelijker gemaakt. Groen bolletje is gereinigd, lampje erbij betekent 1 of meer toestandsaspecten aangetroffen [HK]

Opgeloste problemen

 • [Conversie RibX-SUFRIB] Te lange inhoud RibX (bv straatnaam) wordt nu ingekort tot maximum van betreffende veld conform SUFRIB 2.1 [LG]
 • [Reiniging] Na invoeren gegevens moest de DXF opnieuw geladen worden [HK]
 • [Reiniging] Na selecteren van te reinigen objecten zoomde de kaart automatisch uit [HK]
 • [Reiniging] Traag laden van geselecteerde objecten
 • [Reiniging] Geautomatiseerde gegevens worden na reiniging direct ingevuld voordat de gebruiker zijn aanpassingen gaat doen. Zo is duidelijk wat er wel/niet ingevuld is [HK]
 • [Reiniging] Na het toevoegen van toestandsaspect Foto wordt het veld xBL automatisch op “E:JPEG” gezet [HK]
 • [Reiniging] Datum/tijd worden na inspectie automatisch ingevuld [HK]
 • [Reiniging] Default vaste gegevens worden onthouden na afsluiten programma, en automatisch geladen bij het opstarten [HK]
 • [Reiniging] Velden xXW verplaatst naar daggegevens [HK]
 • [Reiniging] Herindeling tabs putten; project, dag, object [HK]

Versie 1.6.9

Verbeteringen

 • [GWSW Validatie] Onderscheid tussen opdracht en resultaatbestand toegevoegd
 • [GWSW Validatie] Weergave van hoeveelheid waarschuwingen en fouten in het overzicht
 • [Reiniging] GPS weergave toegevoegd (Garmin 18x OEM i.c.m. Franson GpsGate)

Vernieuwingen

 • [Conversie SUFRIB-RibX] Mogelijkheid toegevoegd bij opties om dubbele putten toch te converteren [LB]
 • [Reiniging] Validatie van kenteken toegevoegd (enkel aaneengesloten cijfers en letters)
 • [Reiniging] Snelheid van selecteren meerdere objecten sterk verbeterd
 • [Reiniging] Automatische comport herkenning bij GPS

Opgeloste problemen

 • [RibX-Editor] Veld CXA was niet als vrije tekst maar als decimaal gevalideerd. Nu wordt deze correct als vrije tekst gevalideerd. [DW]
 • [RibX-Editor] Lege datumvelden kregen bij het opslaan naar RibX een default datum van Excel [DW]
 • [Reiniging] In enkele specifieke gevallen werd het ID van objecten aangepast of verwijderd [HK]

Versie 1.6.8

Verbeteringen

Vernieuwingen

Opgeloste problemen

 • [Algemeen] – Enkele verbeteringen aan gml: object

Versie 1.6.7

Verbeteringen

Vernieuwingen

Opgeloste problemen

 • [Conversie] – Inlezen/schrijven van bijzondere karaktsers verbeterd middels toepassen benodigde encoding ISO-8859-1
 • [Editor] – Inlezen/schrijven van bijzondere karaktsers verbeterd middels toepassen benodigde encoding ISO-8859-1
 • [Rapportage] – Inlezen/schrijven van bijzondere karaktsers verbeterd middels toepassen benodigde encoding ISO-8859-1

Versie 1.6.6

Verbeteringen

Vernieuwingen

Opgeloste problemen

 • [Conversie] – Conversieprobleem bij de helling van RibX – Rib 1.2 opgelost [LB]

Versie 1.6.5

Verbeteringen

Vernieuwingen

Opgeloste problemen

 • [Conversie Ribx-SufRib] Foutief dubbel coördinaat bij conversie naar SufRib verwijderd.
 • [Conversie Ribx-SufRib] Coördinaten werden onjuist opgeslagen. Ontbrekende / toegevoegd.
 • [Conversie Ribx-SufRib] Coördinaten korter dan 9 posities (6.2 notatie) worden links aangevuld met benodigde 0 karakters.

Versie 1.6.4

Verbeteringen

Vernieuwingen

Opgeloste problemen

 • [Conversie Ribx-SufRib] Coördinaten werden onjuist opgeslagen. Ontbrekende / toegevoegd.
 • [Conversie Ribx-SufRib] Coördinaten korter dan 9 posities (6.2 notatie) worden links aangevuld met benodigde 0 karakters.

Versie 1.6.2

Verbeteringen

 • [Algemeen] Update naar RibX 1.3!
 • [Rapportage] Optionele module rapportage toegevoegd

Vernieuwingen

Opgeloste problemen

 • [Editor] Crash bij verkeerd ingevoerde tijdvelden

Versie 1.6.1

Verbeteringen

 • [Algemeen] Update naar RibX 1.3!
 • [Rapportage] Optionele module rapportage toegevoegd

Vernieuwingen

Opgeloste problemen

 • [Kaart]  ArcGIS bestanden worden weer meegeleverd
 • [Editor] Crash bij verkeerd ingevoerde tijdvelden

Versie 1.6.0

Beschikbaar:
– Module RibX Viewer
– Optionele module RibX Editor
– Optionele module Basiskaarten (Topo, Straat, Luchtfoto, DXF)

In ontwikkeling:

 • Optionele module inspectie
 • Optionele module reiniging
 • Optionele module rapportage

Verbeteringen

 • [Algemeen] Update naar RibX 1.3!
 • [Rapportage] Optionele module rapportage toegevoegd

Vernieuwingen

 • [GWSW-RibX] Update naar RibX 1.3
 • [RibX Viewer] sterk verbeterde hellingweergave
 • [Conversie] Hellingmetingen uit SUFRIB worden 1 op 1 geconverteerd, in RibX 1.3 is weer ruimte voor procenten en graden

Opgeloste problemen

 • [Algemeen] Diverse kleine aanpassingen