Moons Toolbox2017-09-01T12:44:32+00:00

Moons Toolbox

Scheiding gegevensopslag en gereedschappen

Moons Toolbox is een verzamelnaam voor allerlei softwaretools omtrent reiniging, inspectie en beheer van riolering. Binnen de Moons Toolbox zijn -en komen- diverse (hulp)programma’s beschikbaar. Alle tools zijn gebaseerd op de recentste versie van RibX, het door Stichting RIONED vastgesteld dataformaat voor rioolinspectie en -reiniging conform NEN3399, EN13508-2 en het beschrijvend document RibX.

Welke tools er uiteindelijk door u als gebruiker geselecteerd worden, hangt af van uw behoefte. Moons Toolbox is modulair opgebouwd, u stelt dus zelf uw pakket samen.

Door de uniforme opslag van gegevens kunnen gegevensopslag en de gereedschappen worden gescheiden. Hierdoor kan elke software leverancier of Ingenieursbureau zich richten op zijn of haar specialisatie. Moons Ingenieurs ontwikkeld hiervoor deze speciale softwarelijn, de Moons Toolbox.

Probeer gratis!

Stichting RIONED

Stichting RIONED heeft de conversietool tussen SUFRIB en RibX en de validatietool voor RibX voor iedereen vrij beschikbaar gesteld. Moons Ingenieurs voegt daar de RibX-Viewer en basiskaart aan toe.

Download Moons Toolbox

Download Moons Toolbox via onderstaande knop. Nadat het installatiebestand is opgeslagen, kunt u hiermee Moons Toolbox installeren.

Download Moons Toolbox

SUFRIB

Voor de uitwisseling van rioolinspectiebestanden wordt nu het SUFRIB2.1 formaat toegepast. (Dit staat voor Standaard UitwisselingsFormaat Riool Inspectie Bestanden versie 2.1) Dit formaat is tekstformaat met gegevens op vaste posities op de regels. Dit formaat is ontwikkeld door en in beheer van Stichting RIONED.

Stichting RIONED heeft in 2012 besloten dit te vervangen door een XML formaat. (Dit staat voor eXtented Markup Language). Dit is een universelere manier om gegevensbestanden uit te wisselen. Het uitwisselingformaat wordt aangeduid met GWSW.Ribx.

GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW)

De naam GWSW verwijst naar de ontwikkeling van het GegevensWoordenboek Stedelijk Water dat door de Stichting RIONED wordt ontwikkeld.  In het GWSW zijn alle relaties tussen de uit te wisselen gegevens vastgelegd inclusief de opbouw van het GWSW.Ribx.

Als alle beheersystemen zich conformeren aan het GWSW (en dat hebben ze allemaal toegezegd in een convenant met Stichting RIONED), betekent dit dat de opslag van de gegevens heel transparant is geworden. Op dit moment is een beheersysteem een combinatie van gegevensopslag en van gereedschappen. Met de gereedschappen worden slimme dingen met de gegevens gedaan. Denk daarbij aan het opzetten van inspectieplannen, bepalen van de beste maatregelen en het genereren van een GRP.

Laatste nieuws

Meer berichten tonen